แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2016
ปรับปรุง 27/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 327876
Page Views 661018
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไชยพร แย้มมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ แก้ววิไล
ครู คศ.3

นายธีรพล ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางสาคร แก้ววิไล
ครู คศ.3

นางรวงทอง ปิ่นเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวโฉมศรี อินสว่าง
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวอุสา ทองปรีชา
ครู คศ.2

นายนิคม วงษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางปพัชญา จันทรโชติ
ครูผู้ช่วย

นางชัญญา โพธิ์พันธ์
ครูอัตราจ้าง