ครูต่างประเทศ

Mr.Stephen C. Calambro
English Teacher

Ms. Cherry Lou Taquiso Luntayao
English Teacher

Mr.QIAO CHI
Chinese Teacher