แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2016
ปรับปรุง 27/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 327872
Page Views 661014
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปณิสรา ชูศรีชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารี ลิ้มลมัย
ครู คศ.3

นางอัญชลี บุญหิรันดร
ครู คศ.3

นางเนาวพร คงสมนึก
ครู คศ.2

นางวีนา มีบุญญา
ครู คศ.2

นางสาววาสนา ด่วนดี
ครู คศ.1

นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์
ครูผู้ช่วย

นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นายวีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย