แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2016
ปรับปรุง 18/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 361081
Page Views 729110
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพินัย ปานนุ้ย
ครู คศ.3

นางสุภาพร แหลมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาววิชชุดา งามอักษร
ครู คศ.3

นางนันทมณีกร ธนภัทรมงคล
ครู คศ.3

นางศิริพร เถาว์โท
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล
ครู คศ.3

นางสาวลินดา จุฬาวรรณ
ครู คศ.1

นางปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวรา สุกใส
ครูผู้ช่วย

นางกรริสา จันทร์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย ลวดคำ
ครูผู้ช่วย

Miss Fredel Piloton Bulacan
ครูต่างชาติสอนวิชาชีววิทยา