แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2016
ปรับปรุง 18/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 361110
Page Views 729139
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุกูล ปิโย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมรัก พานิชวงษ์
ครู คศ.3

นายสุรพล สุวรรณประทีป
ครู คศ.2

จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม
ครู คศ.2

นางนันทวัน ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางปิลาณี ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายกัมปนาท คำจวง
ครู คศ.3

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
ครู คศ.3

นางลำดวน ชิดปราง
ครู คศ.2

นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ครู คศ.2

นางสาววรางคณา เจียมบุตร
ครูผู้ช่วย

นางปิยรัตน์ ยอดสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชรินทร์ทร บุญมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สน
พนักงานราชการ

นายโยธิน เวชวิฐาน
พนักงานราชการ

Miss Cherry Lou Taquiso Luntayao
ครูต่างชาติสอนวิชาคอมพิวเตอร์