ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
09 ก.พ. 61 ถึง 11 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-net
27 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 กีฬาภายใน "สุพรรณิการ์เกมส์" 2560
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาสต์ 2560
19 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
07 ก.ค. 60 พิธีมอบทุนการศึกษา "มูลนิธีบรรหารแจ่มใส" โดย ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา
06 ก.ค. 60 พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ๙ วัด
05 ก.ค. 60 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
08 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคเหนือ
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2560
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 60 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
12 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1
11 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09 พ.ค. 60 ประชุมครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
08 พ.ค. 60 ประชุมหัวหน้ากลุ่ม และรองหัวหน้ากลุ่มาสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
04 พ.ค. 60 กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ OBEC Active Learning English Camp
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
17 เม.ย. 60 ถึง 10 พ.ค. 60 กิจกรรมศูนย์กีฬาว้ายน้ำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ม.ค. 60 ถึง 01 ก.พ. 60 แสดงแสงเสียงยุทธหัตถี และออกร้านงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
29 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์
20 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
01 ต.ค. 59 ถึง 03 ต.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
27 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
26 ก.ย. 59 ประชุมเขียนแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
23 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.10
23 ส.ค. 59 งานวันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด
19 ส.ค. 59 วันสัจจะ กตัญญู
08 ส.ค. 59 วันอาเช๊ยน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 ก.ค. 59 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
20 ก.ค. 59 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
13 พ.ค. 59 -ม.4,ปวช.1 ปีการศึกษา 2559 ปรับพื้นฐาน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
12 พ.ค. 59 -ม.1 ปีการศึกษา 2559 ปรับพื้นฐาน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
10 เม.ย. 59 นักเรียนม.4,ปวช.1 ที่เข้าใหม่มอบตัว
ชุดนักเรียน วิชาการ
09 เม.ย. 59 นักเรียนม.1ที่เข้าใหม่มอบตัว
ชุดนักเรียน วิชาการ
31 มี.ค. 59 ภาคเช้า นักเรียน ม.1, 2, ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค นักเรียน ม.4, 5, และ ปวช. 1-2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชุดนักเรียน วิชาการ
30 มี.ค. 59 -ทบทวน พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา -พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 พร้อมทั้งแจก ปพ.1
ชุดนักเรียน วิชาการ/กิจการนักเรียน
29 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 -ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยครูประจำรายวิชานัดหมายกับนักเรียน โดยดำเนินการให้เรียบร้อยทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา

ชุดนักเรียน วิชาการ
22 มี.ค. 59 ถึง 23 มี.ค. 59 - ซ้อมรับประกาศนียบัตร เฉพาะนักเรียน ม.3, 6 และ ปวช. 3 ที่จบหลักสูตร รอบที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ/กิจการนักเรียน
21 มี.ค. 59 ถึง 29 มี.ค. 59 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558
ตามตาราง/ชุดนักเรียน วิชาการ
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4,ปวช.1 ปีการศึกษา 2559
อาคารศิลปอาชา วิชาการ
18 มี.ค. 59 ส่งการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
17 มี.ค. 59 ครูประจำรายวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 -นักเรียนลงทะเบียนเรียนการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 -สรุปยอด ม.3, ม.6และปวช.3 จบการศึกษาตามหลักสูตร
ชุดนักเรียน วิชาการ
17 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 - ครูประจำรายวิชานัดหมายนักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่2/2558 -ตรวจผลการเรียนการจบหลักสูตร -ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์นักเรียน ชั้น ม.3 , ม.6, ปวช.3 อีกครั้ง *ม.3 วันที่ 17/03/59 *ม.6 แ

- ครูประจำรายวิชานัดหมายนักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่2/2558

-ตรวจผลการเรียนการจบหลักสูตร

-ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์นักเรียน ชั้น ม.3 , ม.6, ปวช.3 อีกครั้ง 
         
*ม.3 วันที่ 17/03/59  * ม.6 และปวช.3 วันที่ 18/03/59


ชุดนักเรียน ครูประจำวิชา
15 มี.ค. 59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4, ปวช.1 (ม.3 เดิม)และรายงานตัว
ชุดนักเรียน วิชาการ
15 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1ตามตารางสอบที่โรงเรียนกำหนด
ตามตารางสอบแก้ตัว/ชุดนักเรียน วิชาการ
14 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ 0 ,ร,มส,มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว / นร.บางคนพบครูประจำวิชาเพื่อติดต่อขอ สอบแก้ 0,ร,มส,มผ
ชุดนักเรียน วิชาการ
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-Net ระดับชั้น ม.3
สอบ O-Net ระดับชั้น ม.3
24 ก.พ. 59 งานสัมมนา MC.MK. และงาน OPEN HOUSE
15 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 สอนเสริมเติมความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ม.ค. 59 ถึง 01 ก.พ. 59 งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
23 ก.พ. 57 ถึง 24 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียน ม.3(เดิม) เรียนต่อ ม.4 และ ปวช.1
ชุดนักเรียน วิชาการ