ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.ค. 63 เปิดเรียน ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.6
ขอความร่วมมือให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียนด้วยทุกคน   เว้นระยะห่างทางสังคม
แต่งเครื่องแบบนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ระดับชั้น ม.3,ม.4,ม.5,ปวช.1-3
ขอความร่วมมือให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียนด้วยทุกคน   เว้นระยะห่างทางสังคม
แต่งเครื่องแบบนักเรียน
26 มิ.ย. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
25 มิ.ย. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
20 มิ.ย. 63 ถึง 21 มิ.ย. 63 การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม.2 และ ม.3
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม.5 และ ม.6
หอประชุมโรงฝึกพลศึกษา