แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2016
ปรับปรุง 18/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 361082
Page Views 729111
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชารมย์ สุขกลม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว
ครู คศ.3

นางวาสนา ไกรทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี
ครู คศ.2

นางนัชนันท์ บุตรดาวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัตตา ทองบ้านโข้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริดา แก้วประหลาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนราธิป ถาวรพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัศณีย์ ธัญญเจริญ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hiroshi Sugisaki
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

Mr.Thomas Jenkins
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Mr.Stephen C. Calambro
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss Cheryl Chavez Aballe
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Mr.Zou Dongdong
ครูสอนภาษาจีน

Miss Zhang Cai. Hong
ครูสอนภาษาจีน

Miss Ying. Hai. Fan
ครูสอนภาษาจีน