ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชาย เข้าร่วมการแสดงมหาวรีกรรมยุทธหัตถีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ปี 2566
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสาร เกียรติบัตรเรียนดีประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 65
โครงการพาน้องกลับมาเรียน
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
ประกาศการเฝ้าระวังการใช้กัญชาและกัญชงในนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
สมัครทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1,4 และ ปวช. 1(นักเรียนที่ได้รับจัดสรรยื่นความจำนง)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม. 4 และ ปวช. 1
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ลงทะเบียนยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อม.1,4 และ ปวช.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 และ ปวช.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม .1,4 และ ปวช.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นม.1
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดและการสอบปลายภาค
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ,ม.4 และ ปวช.1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64