ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2/2561 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพชรบรรหาร1)ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี 1/2561
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 61