กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพาภรณ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สาขาการสอนนาฏยสังคีต
เบอร์โทรศัพท์ : 0918137648
อีเมล์ : krulooknoo16@hotmail.com
ที่อยู่ :
149 ม.9 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี กศ.บ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 กันยายน 2558 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
2 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
3 ครผู้ฝึกสอน การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ