ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เรื่อง ผลการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อม.๑
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกศึกษาต่อม.4และปวช.1
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2/2561 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพชรบรรหาร1)ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี 1/2561
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 61