ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเพชรบรรหาร ฯ 1 ม.1,4
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ เพชรบรรหาร 1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่งานพัสด
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต าแหน่งครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี ปี 1/2562
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เรื่อง ผลการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เรื่อง การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อม.๑
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกศึกษาต่อม.4และปวช.1
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2/2561 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62