ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษเพชรบรรหารฯ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(ห้องเพชรบรรหาร ฯ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


วันที่สอบคัดเลือก
 
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑
 สอบคัดเลือกวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔


ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔
 สอบคัดเลือกวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔


*หมายเหตุ
วันที่สอบคัดเลือกให้นักเรียนเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -     
    คณิตศาสตร์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 1947 ครั้ง