ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี 1/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คำชี้แจง
๑.นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นได้ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรติบัตรเรียนดี
๒.กำหนดการนัดหมายนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
      ๒.๑ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ลำดับ หากชื่อ   ชื่อสกุลผิดพลาด ให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขในวันถ่ายรูป
      ๒.๒ ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.ต้น ถ่ายรูป   วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑
      ๒.๓
ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.ปลาย ถ่ายรูป  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร
      ๒.๔ การแต่งกายสำหรับถ่ายรูป ให้แต่งกายชุดนักเรียน สุภาพ ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เรียบร้อย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 3300 ครั้ง