ภาพกิจกรรม
การนิเทศกำกับติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยนางดวงพร อายุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ผู้รับการนิเทศ ครูภูวนัย อ่อนสอาด
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,10:05   อ่าน 80 ครั้ง