ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,09:42   อ่าน 72 ครั้ง