ภาพกิจกรรม
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ทั้งนี้ ผอ.บุญช่วย อ้นสืบสาย ได้เป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการความรู้ เยี่ยมชมผลงานนักเรียน และมอบรางวัล เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย และการจัดการแสดง โดยการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูปณิสรา ชูศรีชัย หัวหน้ากลุ่มฯ และงานยาเสพติดของฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดย ครูจุมพล อยู่คง หัวหน้างานฯ
ภาพจาก ครูยุพาภรณ์ สุขเกษม และครูวรางคณา เจียมบุตร
รายงานโดย ครูวรางคณา เจียมบุตร
ดูภาพทั้งหมดที่นี่
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,19:47   อ่าน 228 ครั้ง