ภาพกิจกรรม
18 ม.ค.- 1 ก.พ. 61 งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้มีส่วนร่วมในงานงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์โดยการนำของผู้อำนวยการบุญช่วย  อ้นสืบสาย งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เป็นงานประจำจังหวัดสุพรรณบุรีที่สร้างชื่อเสียงเป็นงานที่ได้ร่วมรำลึก เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานนี้โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์อันล้ำค่านอกห้องเรียนของนักเรียนตลอดไป นอกจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 นี้ยังได้มีการออกร้านเพื่อจำหน่ายอาหารเพื่อหารายได้เข้าโรงเรียนและยังเป็นการฝึกการสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน สร้างประส
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:23   อ่าน 3105 ครั้ง