ภาพกิจกรรม
4-6 ม.ค.61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.นครนายก
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคที่จ.นครนายกโดยในปีนี้ได้เข้าผ่านระดับชาติ 2 ราการ คือ1. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โดยมี 1. เด็กชายณัชพล    จาดสดี 2. เด็กชายณัฏฐชัย    จาดสดี3. เด็กชายธนภัทร    เจริญพจน์ เป็นผู้แข่งขัน โดยมีครูศรีวรรณ   ยงค์ไพบูลย์และครูสนั่น    ยงค์ไพบูลย์ เป็นผู้ควบคุมฝึดซ้อมและดูแล 2.การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  นางสาวสุนิศรา    สมใจเดช  เป็นผู้แข่งขัน  นายกรณ์พงศ์    พัฒนปกรณ์พงษ์ เป็นผู้ควบคุมฝึดซ้อมและดูแล// ขอบคุณภาพจากLIine: sanan art
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,14:33   อ่าน 1159 ครั้ง