ภาพกิจกรรม
24 ส.ค. 60 วันสัจจะกตัญญูและมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 โดยการนำของนายราชันย์ ทิพเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสัจจะกตัญญูและมหกรรมวิชาการ โดยร่วมกันทำบุญในวันคล้ายถึงแก่อสัญกรรมของฯพณฯบรรหาร ศิลปอชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21 ผู้ที่ก่อริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 และผู้มีคุณูปการต่อจังหวัดสุพรรณบุรีและประเทศชาติ นอกจากนั้นยังมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดาและผู้ปกครอง หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมทางวิชาการโดยมีการบูรณาการในวันสำคัญต่างๆคือ งานวันวิทยาศาสตร์ งานวันอาเซียน วันภาษาไทยและงานสัดาห์ห้องสมุด ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆอย่างบูรณาการ/บันทึกภาพโดยนายจรินทร์  บุญวิจิตร นักเรียนชั้นม.6/5
อสัญกรรม

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/611788อสัญ
อสัญกรรม

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/611788
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,14:03   อ่าน 1974 ครั้ง