ภาพกิจกรรม
28ก.ค.60 บรรหาร1 จงรักภักดีจักรีวงศ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 จัดกิจกรรม บรรหาร1 จงรักภักดีจักรีวงศ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยมีพระเดชพระคุณพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยจัดกิจกรรม ณ สวนศาสตร์พระราชา โดยมีการถวายดอกไม้ราชสักการะ ลงนามถวายพระพรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระเดชพระคุณพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์ ให้ความกรุณาปลูกต้นแก้วเจ้าจอมผู้บริหารปลูกต้นรวงผึ้งและต้นสุพรรณิการ์ ปล่อยพันธ์ปลานิลถวายพระพร บันทึกภาพพันธุ์ไม้จามจุรีพระราชทาน แข่งขันฟุตบอลระหว่างดาวรุ่งบรรการ1กับคณะครูบรรหาร1 รับประทานอาหาร ณ สวนศาสตร์พระราชา บำเพ็ญประโยชร์เยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลดอนเจดีย์28ก.ค.60 บรรหาร1 จงรักภักดีจักรีวงศ์//ขอบคุณภาพจากครูสนั่น ยงค์ไพบูลย์ และครูวรางคณา เจียมบุตร ..

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,16:34   อ่าน 4028 ครั้ง