รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
หมู่ 3 ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์   ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 035591012 เบอร์แฟกส์ 0-3559-2040


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :