รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศศิธร จันทร์สุวรรณ (เล็ก)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 26
อีเมล์ : newlekst@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
ตำแหน่ง : ครูดูแลเด็ก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 128 ม. 6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.พ. 2565,17:47 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.251.246


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล