การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.46 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.03 KB