สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

RAR Archive ธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.15 KB
RAR Archive มกราคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
RAR Archive กุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
RAR Archive มีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
RAR Archive เมษายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.88 KB
RAR Archive มิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.44 MB
RAR Archive กรกฎาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.57 KB
RAR Archive สิงหาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB