ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  72170
โทร 035-591-012   โทรสาร 035-592040   PageFacebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระะทรวงศึกษาธิการ