รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 759.19 KB
Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมจัดหา จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.69 MB
Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพ ศึกษาดูงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.73 MB
Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมยกย่องสร้างขวัญกำลังใจสวัสดิการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 MB