หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.93 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 855.17 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์การพัฒนาครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์การพัฒนาครู2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.53 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.06 MB