การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แผนอัตรากำลังโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
Adobe Acrobat Document แบบเสนอกิจกรรมจัดหา จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 906.33 KB
Adobe Acrobat Document แบบเสนอกิจกรรมศึกษาดูงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.13 KB
Adobe Acrobat Document แบบเสนอกิจกรรมประชุมข้าราชการครู/อบรมเพื่อมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.02 KB