ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเมิน โพธิ์หอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2561,10:29  อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน วิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง๒๐๒๑๖ เรื่อง ไมโครซอฟเอกเซล (Microsoft Excel ๒๐๑๖) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
รายละเอียดผลงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.44 MB

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2561,10:29   อ่าน 278 ครั้ง