กลุ่มงานสนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0622091699
อีเมล์ : supisara_film@hotmai.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (ท.1)
2550 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
2553 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (วิทย์ - คณิต) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2558 ป.ตรี กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 - 2560 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กทม. ครูอัตราจ้าง (แนะแนว)
13 มี.ค. 2560 - 29 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครูผู้ช่วย (แนะแนว)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Password ระบบCCT