ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 218) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 219) 27 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 397) 14 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 526) 27 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 501) 25 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 534) 10 ต.ค. 65
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนคณิตศาสตร์ ........ (อ่าน 608) 29 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 582) 26 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 518) 19 ก.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 688) 27 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 684) 25 พ.ค. 65
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 609) 16 พ.ค. 65