ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 66
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และเงินระดมทรัพยากร นักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2566 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 66
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสาหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2566 มัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 66
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสาหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2566 มัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 66
รายงานตัว มอบตัว นักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 66
ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
เชิญชวนนักเรียนและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะกีฬาว่ายน้ำ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกียรติบัตรเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการเรียนดีประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
สรุปผลสถิติการรับนักเรียนระว่างวันที่ 11 -15 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศผลการทดสอบ ความสามารถพิเศษเพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเพชรบรรหาร ฯ๑)เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเขา้ศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ตรวจสอบรายชื่อผลการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 66
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ประกาศผลการจัดแผนการเรียน (ครั้งที่ 1)และรายชื่อมีสิทธิ์ การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ม.3 เดิมของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์(ห้องเพชรบรรหารฯ1)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66