ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่น เข้าคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2559

              เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ดำเนินการสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 และทำการสอบคัดเลือกนักเรียน ม. 3 จากโรงเรียนอื่นเข้าศึกษาต่อ ม.4 และ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2559  โดยมีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกจำนวน  80  คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

             ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อรายงานตัวเข้าสอบ ณ ห้องสอบตามบัญชีรายชื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2559    ในวันและเวลาที่กำหนด หากนักเรียนคนใดไม่มาดำเนินการตามกำหนด วัน เวลา ของโรงเรียน ถือว่าสละสิทธิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 1208 ครั้ง