ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

เรื่อง รายชื่อนักเรียน ป.6 จากโรงเรียนอื่น เข้าคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

 ปีการศึกษา 2559

              เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ดำเนินการสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 และทำการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 โรงเรียนอื่นเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 มีนาคม 2559  โดยมีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกจำนวน 484 คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

             ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อรายงานตัวเข้าสอบ ณ ห้องสอบตามบัญชีรายชื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาที่กำหนด หากนักเรียนคนใดไม่มาดำเนินการตามกำหนด วัน เวลา ของโรงเรียน ถือว่าสละสิทธิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 1745 ครั้ง