ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนร่วมแสดงยุทธหัตถี ประจำปี 2565
รายละเอียดในการสมัคร

1.การสมัครร่วมแสดงยุทธหัตถี นักเรียน "ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น" และผู้ปกครองสามารถมารับ -ส่ง นักเรียนได้สะดวกในวันที่มีการซ้อมและการแสดงยุทธหัตถีหรือสามารถเดินทางกลับได้ด้วยตนเอง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางครูผู้ดูแลจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้นักเรียนทราบเป็นระยะ โปรดคอยติดตามข้อมูลข่าวสารในหน้าเว็บไซต์ หรือ ไลน์กลุ่มอยู่เสมอ
3. เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนสมัครแล้ว ข้อมูลนักเรียนจะถูกนำไปลงทะเบียนประกันชีวิต
 
หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สมัครคลิก
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,16:24   อ่าน 255 ครั้ง